Zavodi zdravstvenog osiguranja

Kompanija Interpromet Novi Grad d.o.o. dugi niz godina važi za jednog od najpouzdanijih dobavljača farmaceutskih proizvoda, koji obavlja djelatnost po najvišim standardima profesije.

Takav pristup poslovanju nas je preporučio i omogućio nam uspješnu saradnju sa sledećim zavodima:
Fond zdravstvenog osigruanja Republike Srpske i
Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH.

Aktuelno

Akcija Altiprim

Akcija Altiprim

17. avgust 2020.

detaljnije
Akcija Pharmamed

Akcija Pharmamed

04. avgust 2020.

detaljnije
Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje