Sjedište kompanije:

Interpromet d.o.o.
Kulska obala bb, 79220 Novi Grad

Tel: +387(52)720 260
Fax: +387(52)720 282
E-mail:
office@interpromet.biz


Direktor:
Dragan Pilipović
Tel: +387(52)720 261
E-mail: draganpilipovic@interpromet.biz

Rukovodilac službe računovodstva:
Mileva Regoda
Tel: +387(52)720 269
E-mail: milevaregoda@interpromet.biz

Rukovodilac službe finansija:
Gordana Trifunović
Tel: +387(52)720 268
E-mail: gordanatrifunovic@interpromet.biz

Rukovodilac službe logistike:
Mladen Vujanović
Tel: +387(52)720 274
E-mail: mladenvujanovic@interpromet.biz

Rukovodilac kancelarije sistema upravljanja kvalitetom (SUK):
Dušan Šuica
Tel. +387(0)52 720 263
E-mail: dusansuica@interpromet.biz

Rukovodilac odjeljenja skladišta:
Svjetlana Majkić
Tel: +387(52)720 260
E-mail: svjetlanamajkic@interpromet.biz


Regionalni menadžeri prodaje:

Branka Ćulibrk
Tel: +387(51)348 173
Mob: +387(65)399 878
E-mail: brankaculibrk@interpromet.biz

Jelena Jaćimović
Mob: +387(65)014 937 
E-mail: jelenajacimovic@interpromet.biz

Azra Maltar
Mob: +387(65)014 915
E-mail: azramaltar@interpromet.biz

Vladimir Vrančić
Mob: +387(65)014 948
E-mail: vladimirvrancic@interpromet.biz

Milana Milinković

Mob: +387(65)706 438
E-mail: milanamilinkovic@interpromet.bizReferenti prodaje:

Rukovodilac prodajnog tima:
Nikolina Ćulibrk

Tel: +387(52)720 260
E-mail: nikolinaculibrk@interpromet.biz

Tajana Radanović
Tel: +387(52)720 262
E-mail: tajanaradanovic@interpromet.biz

Adrijana Maran
Tel: +387(52)720 266
E-mail: adrijanamaran@interpromet.biz

Adrijana Gajić
Tel: +387(52)720 289
E-mail: adrijanagajic@interpromet.biz

Darko Stupar
Tel: +387(52)720 288
E-mail: darkostupar@interpromet.biz

Žarko Pilipović
Tel: +387(52)720 260
E-mail: zarkopilipovic@interpromet.biz

Milica Samac
Tel: +387 (52)720 285
E-mail: milicasamac@interpromet.biz

Miroslav Marčeta
Tel: +387(52)720 260
E-mail: miroslavmarceta@interpromet.biz

Sanja Pavković
Tel: +387 (52)720 286
E-mail: sanjapavkovic@interpromet.biz

Maja Japundža
Tel: +387 (52)720 265
E-mail: majajapundza@interpromet.biz

Ivana Vejnović
Tel: +387 (52)720 264
E-mail: ivanavejnovic@interpromet.biz

Poslovna jedinica Banjaluka

Mladena Stojanovića 117a
78 000 Banja Luka

Tel: +387(51)348 160
Fax: +387(51)348 172
E-mail: officebanjaluka@interpromet.biz

Direktor nabavke i prodaje:
mr ph spec. Biljana Ševarika

Tel: +387(51)348 175
E-mail: biljanasevarika@interpromet.biz

Rukovodilac službe nabavke:
mr ph spec. Natalija Guzijan

Tel: +387(51)348 177
E-mail: natalijaguzijan@interpromet.biz

mr ph Rada Kostadinović Rakita
Tel: +387(51)348 167
E-mail: vanjailic@interpromet.biz

mr ph Dragana Lakić
Tel: +387(51)348 176
E-mail: draganalakic@interpromet.biz

Menadžer za javne nabavke:
mr ph Maja Cvijić

Tel: +387(51)348 174
E-mail: majacvijic@interpromet.biz

Rukovodilac službe za odnose sa javnošću:
Biljana Rodić

Tel: +387(51)348 179
E-mail: biljanarodic@interpromet.biz

Rukovodilac službe pravnih poslova i ljudskih resursa:
Snježana Drakulić
Tel: +387(51)348 178
E-mail: snjezanadrakulic@interpromet.biz


Poslovna jedinica Sarajevo


Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo


Tel: +387(33)719 375
Fax: +387(33)719 376
E-mail: officesarajevo@interpromet.biz


Aktuelno

Akcija Josif Pančić

Akcija Josif Pančić

19. novembar 2019.

detaljnije
Akcija Lek

Akcija Lek

11. novembar 2019.

detaljnije
Akcija Hemofarm

Akcija Hemofarm

11. novembar 2019.

detaljnije
Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje