Krka

Krka d.d.
Novo Mesto, Slovenija
www.krka.si


Slovenčaka kompanija Krka se svrstava u vrh generičkih farmaceutskih proizvođača u Evropi. Sa kvalitetnim, efikasnim i sigurnim proizvodima pokriva većinu terapeutskih područja i uspješno se nosi sa konkurencijom u tom području djelovanja.

Tokom pet decenija postojanja temelj poslovanja kompanije Krka je farmaceutsko-hemijska djelatnost. Kompanija je usmjerena prema razvoju vlastitih visokokvalitetnih generičkih lijekova, koje plasira na regionalno i evropsko tržište pod vlastitim zaštićenim imenima.
 

ASENTRA tbl 28 x 50 mg
ATORIS tbl 30 x 10 mg
ENAP H tbl 20
ENAP tbl 20 x 10 mg
ENAP tbl 20 x 20 mg
ENAP tbl 20 x 5 mg
LORISTA tbl 28 x 50 mg
LORISTA H tbl 28 x (50 + 12,5)
MODITEN DEPO inj 5x25mg x 1 ml
NAKLOFEN DUO kaps 20 x 75 mg
OSPEN 750 sirup 60 ml
STUGERON F tbl 50 x 75 mg
B-COMPLEX draž 30
CALCIUMvitaC šum tbl a 10
LEXAURIN tbl 30 x 3 mg
ZYLLT tbl.28x75mg

Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje