Pharmanova

Pharmanova
Beograd, Srbija
www.pharmanova.com

Pharmanova d.o.o. je privatna farmaceutska kompanija iz Beograda, koja uspješno posluje od 1991. godine. Kompanija posjeduje savremene proizvodne kapacitete i sopstvenu laboratoriju u kojoj se vrše ispitivanja i istraživanja.
Zahvaljujući bogatom portfoliu proizvoda, čiju osnovu čini OTC program, i kvalitetnom tržišnom nastupu, Pharmanova uspješno djeluje na regionalnom tržištu.
 
 

BABY RAPID TEST
BABY RAPID TEST traka

Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje