Organizaciona struktura

Organizaciona shema kompanije Interpromet Novi Grad

Organizaciona struktura kompanije Interpromet (+ klik na sliku za uvećanje)


Sjedište kompanije:

Interpromet d.o.o.
Kulska obala bb, 79220 Novi Grad

Tel: +387(52)720 260
Fax: +387(52)720 282
E-mail: 
office@interpromet.biz


Direktor:
Dragan Pilipović
Tel: +387(52)720 261
E-mail: draganpilipovic@interpromet.biz

Rukovodilac službe računovodstva:
Biljana Janjetović
Tel: +387(52)720 269
E-mail: biljanajanjetovic@interpromet.biz

Rukovodilac službe finansija:
Suzana Mrđa
Tel: +387(52)720 268
E-mail: suzanamrdja@interpromet.biz 

Rukovodilac službe logistike:
Mladen Vujanović
Tel: +387(52)720 274
E-mail: mladenvujanovic@interpromet.biz

Rukovodilac kancelarije sistema upravljanja kvalitetom (SUK):
Dušan Šuica
Tel. +387(0)52 720 263
E-mail: dusansuica@interpromet.biz

Rukovodilac odjeljenja skladišta:
Žarko Pilipović
Tel: +387(52)720 260
E-mail: zarkopilipovic@interpromet.biz

Odgovorna osoba za prijem i izdavanje lijekova 
i pregled dokumentacije:
mr ph Svjetlana Majkić
Tel: +387(52)720 260
E-mail: svjetlanamajkic@interpromet.biz

Regionalni menadžeri prodaje:

Branka Ćulibrk
Tel: +387(51)348 173
Mob: +387(65)399 878
E-mail: brankaculibrk@interpromet.biz

Tomo Planinić
Tel:+387(65)863 083
E-mail: tomoplaninic@interpromet.biz

Vladimir Vrančić
Mob: +387(65)014 948
E-mail: vladimirvrancic@interpromet.biz

Milana Milinković

Mob: +387(65)706 438
E-mail: milanamilinkovic@interpromet.biz

Adela Šehović 
Mob: +387 66681404
E-mail: 
 adelasehovic@interpromet.biz 


Sanja Perić
Mob: +387(65)144 239
E-mail: sanjaperic@interpromet.biz


Referenti prodaje:


Rukovodikac prodajnog tima:
Bojana Balaban
Tel: +387(52)720 260
E-mail: bojanabalaban@interpromet.biz

Tajana Radanović
Tel: +387(52)720 262
E-mail: tajanaradanovic@interpromet.biz

Adrijana Maran
Tel: +387(52)720 266
E-mail: adrijanamaran@interpromet.biz

Nikolina Grbić
Tel: +387(52)720 289
E-mail: nikolinagrbic@interpromet.biz

Darko Stupar
Tel: +387(52)720 288
E-mail: darkostupar@interpromet.biz

Maja Gavranović
Tel: +387(52)720 265
E-mail: majagavranovic@interpromet.biz

Milica Samac
Tel: +387 (52)720 285
E-mail: milicasamac@interpromet.biz

Miroslav Marčeta
Tel: +387(52)720 267
E-mail: miroslavmarceta@interpromet.biz

Sanja Pavković
Tel: +387 (52)720 286
E-mail: sanjapavkovic@interpromet.biz

Maja Japundža
Tel: +387 (52)720 260
E-mail: majajapundza@interpromet.biz

Ivana Vejnović
Tel: +387 (52)720 264
E-mail: ivanavejnovic@interpromet.biz

Ivana Blanuša
Tel. +387 (52)720 284 
E-mail: ivanablanusa@interpromet.biz


Poslovna jedinica Banjaluka


Mladena Stojanovića 117a
78 000 Banja Luka

Tel: +387(51)348 160
Fax: +387(51)348 172
E-mail: officebanjaluka@interpromet.biz

Direktor nabavke i prodaje:
mr ph spec. Biljana Ševarika

Tel: +387(51)348 175
E-mail: biljanasevarika@interpromet.biz

Rukovodilac službe nabavke:
mr ph spec. Natalija Guzijan

Tel: +387(51)348 177
E-mail: natalijaguzijan@interpromet.biz

mr ph Rada Kostadinović Rakita
Tel: +387(51)348 167
E-mail: radarakita@interpromet.biz

mr ph  Nikolina Ćulibrk
Tel: +387(51)348 160
E-mail: nikolinaculibrk@interpromet.biz

Rukovodilac službe za razvoj:
mr ph Maja Cvijić

Tel: +387(51)348 174
E-mail: majacvijic@interpromet.biz 

Menadžer za javne nabavke:
dipl.oec. Siniša Simić
Tel: +387(51)348 179
E-mail: 
sinisasimic@interpromet.biz

dipl. ing Sonja Rašević
Tel: +387(51)348 179
E-mail: sonjarasevic@interpromet.biz

Dijana Tolimir
Tel: +387(51)348 173
E-mail: dijanatolimir@interpromet.biz

Rukovodilac službe za odnose sa javnošću:
Nebojša Tojagić

Tel: +387(51)348 179 
E-mail: nebojsatojagic@interpromet.biz

Rukovodilac službe pravnih poslova i ljudskih resursa:
Snježana Drakulić
Tel: +387(51)348 178
E-mail: snjezanadrakulic@interpromet.biz


Poslovna jedinica Sarajevo


Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo


Tel: +387(33)719 375
Fax: +387(33)719 376
E-mail: officesarajevo@interpromet.biz

Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje