Vizija i misija

Vizija Interprometa je da:

     • postanemo vodeći, najpouzdaniji i najuvaženiji dobavljač farmaceutskih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercogovine.


Naša misija proizilazi iz posvećenosti želji da pomognemo:


     • zdravstvenim profesionalacima u dijagnostifikovanju, zbrinjavanju i liječenju bolesnika, čineći dostupnim na pravom mjestu, u pravo vrijeme prave lijekove,
     • našim sugrađanima u očuvanju i unapređenju sopstvenog zdravlja, ali i lijepog izgleda, odabirom proizvoda za njegu i održavanje lične higijene,
     • zadovoljavamo potrebe naših klijenata, a posredno i krajnjih korisnika - pacijenata, na efikasan i efektivan način koji će omogućiti rast i razvoj njihovog poslovanja, odnosno zaštitu i unapređenje zdravlja i zdravstvene kulture građana BiH,
     • ostvarujemo bliske poslovne odnose sa svim partnerima, a naročito sa proizvođačima koje predstavljamo,
     • kontinuirano učimo i unapređujemo poslovne procese, razvijamo partnerstva sa klijentima i dobavljačima, kao i svijest o društvenoj odgovornosti.

U tome ćemo uspjeti tako što ćemo neprekidno širiti obim naših usluga i razvijati se zajedno sa našim partnerima, poštujući pritom principe dobre distributivne prakse i šire društvene potrebe.

Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje