Vizit karta

Interpromet d.o.o. Novi Grad
Kulska obala bb
79220 Novi Grad, RS
Bosna i Hercegovina
Tel. +387(0)52-720-260
Fax +387(0)52-720-282
 
Kancelarija u Banjoj Luci
Mladena Stojanovića 117a
78 000 Banja Luka, RS, BiH
Tel.+387 (51) 348 160
Fax+387 (51) 348 172
 
 
Kancelarija u Sarajevu
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo, FBiH, BIH
Tel: +387(33)719 375
Fax: +387(33)719 376
 
 
JIB (PIN): 4400757980005
PDV Br: 400757980005
 
Tekući računi:
555-007-00207593-24,
562-007-00001561-28,
567-363-11004060-20,
338-350-22527488-49

Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje